ABRAHAM GOLDMANN Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1092 Budapest Ferenc Krt 44. I/1.

cégjegyzékszáma: 01-10-049248

adószáma: 25895016-2-43

statisztikai számjele: 25895016-6420-114-01

E-mail cím: info@abrahamgoldmann.com

Tel.: +36 30 22 91 491